خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 806

اعضای هیئت مدیره

Abedi 4597f

دكتر جواد عابدي



Brojerdi 9489c دكتر محمد حسين بروجردي

مدير عامل

رئيس هيئت مديره











Pezeshki 854e5 دكتر ايوب پزشكي



Rostamkhani 80f23 دكتر محمد حسن رستمخاني

عضو اصلي هيئت مديره



عضو اصلي هيئت مديره












Saadati b3457
دكتر كريم سعادتي




Mohammadian 2806d
دكتر فرناز محمديان

عضو اصلي هيئت مديره



عضو اصلي هيئت مديره









Yari f7f38 دكتر حسن ياري



عضو اصلي هيئت مديره