024-33039999

اخبار بیمارستان

آگهي مزايده بيمارستان بهمن زنجان

مديران هيئت تصفيه شركت گروه پزشكي كوروش (در حال تصفيه) به شماره ثبت 6657 و شناسه ملي 10460098978 به قائم مقامي از سوي شركت منحل شده مذكور در نظر دارد نسبت به فروش عرصه و اعيان بيمارستان خصوصي بهمن زنجان به انضمام يك قطعه زمين تجاري مجاور آن واقع در زنجان كوي پونك - خيابان نيكان (بيمارستان بهمن زنجان) را از طريق مزايده كتبي و با وضع موجود و با شرايط مندرج در آگهي ذيل و اسناد مزايده تحويلي متقاضيان به فروش برساند. 
 

بازديد رئيس كل محترم دادگستري استان زنجان از بيمارستان زنجان

صبح امروز 13 بهمن ماه 1399 حجت الاسلام و المسلمين صادقي نياركي رئيس كل محترم دادگستري به همراه دادستان عمومي و انقلاب استان زنجان حاج آقا كرمي ومعاونين كل دادگستري ، هيئت همراه در بيمارستان بهمن زنجان حضور يافته و از زحمات شبانه روزي پزشكان ، پرستاران و مدافعان سلامت تجليل فرمودند

راه اندازي سامانه نوبت دهي اينترنتي درمانگاه بيمارستان بهمن زنجان


به گزارش واحد انفورماتيك بيمارستان بهمن مراجعين محترم مي توانند با مراجعه به سايت بيمارستان بهمن zbh.ir   نسبت به رزرو  نوبت پزشكان اقدام نمايند.

تنظیمات فریم ورک

رنگ پیش فرض قالب را انتخاب نمایید:

بدنه

رنگ پس زمینه
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

عنوان وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

منو وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

وراپر اصلی

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

درج وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

دکمه وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
 
Top of Page