024-33039999

شنبه, 01,مهر

خارج كردن توده بزرگ از كليه يك بيمار زنجاني

روز چهارشنبه 31 شهريور 95 يك عمل جراحي در بيمارستان بهمن توسط دكتر حسن ياري انجام گرفت كه در آن يك توده بزرگ از كليه يك بيمار جوان با موفقيت خارج گرديد.


ZBH-1 82655

دكتر حسن ياري فوق تخصص پيوند كليه در اين خصوص گفت: پس از مراجعه خانمي جوان با علائم ادرار خوني و پس از بررسي هاي پاراكلينكي ، وجود توده در بالاي كليه اين فرد مورد تاييد قرار گرفته و جهت بستري و انجام عمل جراحي به بيمارستان بهمن معرفي گرديد.

ZBH-2 823de

در اين عمل جراحي كه بيش از 3 ساعت به طول انجاميد توده اي حجيم از كليه اين فرد با موفقيت خارج گرديد.

ZBH-3 e49d2

اين عمل كه يكي از عمل هاي پيچيده جراحي در علوم پزشكي محسوب مي شود توسط دكتر حسن ياري متخصص كليه و مجاري اداري و فوق تخصص پيوند كليه در بيمارستان بهمن زنجان انجام گرفت . پس از عمل جراحي حال عمومي بيمار خوب و شرايط وي رضايت بخش اعلام گرديد.


رتبه این آیتم
(5 نظرات)
تنظیمات فریم ورک

رنگ پیش فرض قالب را انتخاب نمایید:

بدنه

رنگ پس زمینه
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

عنوان وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

منو وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

وراپر اصلی

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

درج وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

دکمه وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
 
Top of Page