024-33039999

22 تیر,1393

انجام ماهیانه بالغ بر بيست عمل تعویض مفصل در بیمارستان بهمن

دکتر بهمن لازمی رئیس بیمارستان بهمن با بیان این مطلب افزود با وجود پزشکان متخصص و بهره گیری از امکانات مجهز بیمارستان بهمن، استان زنجان میتواند قطب ارتوپدی منطقه شود.
knee1 417e2
 
رئیس بیمارستان بهمن زنجان با بیان این مطلب که توان علمی و تجربه کافی یکی از مهمترین موارد مورد نیاز برای عمل های موفق میباشد ، ادامه داد:علی رغم اینکه کمتر از یک سال از افتتاح بیمارستان بهمن می گذرد،تعداد قابل توجه جراحی تعویض مفصل زانو و هیپ و مراجعه به اين بیمارستان از استانهای همجوار ،نشان از وجود تمامی آیتم های لازم و کافی برای عمل های پیچیده ارتوپدی در این مرکز میباشد.
 
knee2 9fb6d
 
دکتر لازمی در پایان عنوان داشت تعداد عمل های پیچیده ی موفق در زمینه های مختلف پزشکی بخصوص ارتوپدی، باعث شده بیمارستان بهمن توانمندی خود را در پذیرش بیماران مختلف و کیس های پیچیده از استان زنجان و استان های همجوار به نمایش گذاشته و توانایی پذیرش بیماران خارجی جهت مقوله توریسم درمانی را دارا میباشد.
 
knee3 9d861
 
 
knee4 1d258
رتبه این آیتم
(1 نظر)
تنظیمات فریم ورک

رنگ پیش فرض قالب را انتخاب نمایید:

بدنه

رنگ پس زمینه
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

عنوان وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

منو وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

وراپر اصلی

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

درج وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

دکمه وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
 
Top of Page